k1f7ifz3u7udx1r9jc
PLN
2Euro - Euro
m3n1b7tfy3b7zds1z9
Koszyk - 0,00 zł
Twój koszyk jest pusty ...
 • Szukaj
 • Rejestracja
 • Logowanie
 • Koszyk
 • Schowek
wybierz kategorię
Strona główna » DANE OSOBOWE (RODO)

DANE OSOBOWE (RODO)

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

 

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Epicenter Sp. z o.o. (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej mediadisplay.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Jakie dane przetwarzamy?;
Przetwarzamy przede wszystkim standardowe informacje o naszych klientach związane z zakupami w naszych sklepach. Dzięki tym informacjom możemy realizować Twoje zamówienia (zwłaszcza przyjąć je, rozliczyć płatność, zrealizować dostawę) i wypełniać wszelkie ciążące na nas obowiązki prawne. Przetwarzamy zwłaszcza następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy i numer NIP (jeżeli prowadzisz firmę), adresy zamieszkania lub dostawy, adres e-mail, numer telefonu, historia i szczegóły transakcji (w tym co, kiedy oraz w jakim sklepie kupiłeś, wykorzystane kody rabatowe, sposoby dokonywania płatności itp.), przedział wiekowy, twój podpis (np. potwierdzający odbiór towaru), twoje reklamacje oraz opinie, udzielone przez Ciebie zgody.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Epicenter Sp. z o.o.;

dane kontaktowe - numer telefonu: 502391110

adres e-mail: biuro@mediadisplay.pl, epicenter@epicenter.pl
 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym w Epicenter Sp. z o.o. można się kontaktować pisząc na adres pocztowy Epicenter Sp. z o.o. Sierakowo 9a 06-300 Przasnysz , najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – biuro@mediadisplay.pl, epicenter@epicenter.pl
 

3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Epicenter Sp. z o.o.

 1. realizacji zamówień dotyczących towarów oraz realizacji płatności, jak również obsługi reklamacji,

 2. realizacji obowiązków sprawozdawczości i obowiązków przewidzianych prawem, takich jak wystawianie i

 3. przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, a także ich archiwizowanie,

 4. ochrony praw Epicenter Sp. z o.o., w tym weryfikacji wiarygodności płatniczej, egzekwowania zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

 5. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f - ogólnego

 6. rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

 7. działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług.

 8. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

 1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

      J) przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayPro Spółka Akcyjna (Przelewy24.pl) z siedzibą w Poznaniu w związku z:

 1.  świadczeniem przez PayPro Spółka Akcyjna (Przelewy24.pl) na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 2.  obsługą i rozliczaniem przez PayPro Spółka Akcyjna (Przelewy24.pl) płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 3. w celu weryfikacji przez PayPro Spółka Akcyjna (Przelewy24.pl) należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

K) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Krajowy Integrator Płatności S.A. (Tpay.com) z siedzibą w Poznaniu w związku z:

 1. świadczeniem przez Krajowy Integrator Płatności S.A. (Tpay.com) na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 2. obsługą i rozliczaniem przez Krajowy Integrator Płatności S.A. (Tpay.com) płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 3. w celu weryfikacji przez Krajowy Integrator Płatności S.A. (Tpay.com) należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

L) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych:

 1. zakresie niezbędnym do realizacji umów i działań handlowych możemy powierzać przetwarzanie

  Państwa danych osobowych współpracującym z nami podmiotom (banki, partnerzy handlowi, firmy

  windykacyjne, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie)..

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 1. ING Bank Śląski S.A. (iMOJE) 

 2. Twisto Polska sp. z o.o.

 3. PayPro Spółka Akcyjna (Przelewy24.pl)

 4. Krajowy Integrator Płatności S.A. (Tpay.com)

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:

 1. nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Epicenter Sp. z o.o.,

 2. realizacji zamówień dotyczących towarów oraz realizacji płatności, jak również obsługi reklamacji,

 3. realizacji obowiązków sprawozdawczości i obowiązków przewidzianych prawem, takich jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, a także ich archiwizowanie,

 4. do ochrony praw Epicenter Sp. z o.o., w tym weryfikacji wiarygodności płatniczej, egzekwowania zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

 5. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f - ogólnego

  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

 6. działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług.

 7. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

 8. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 9. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 10. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 11. przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayPro Spółka Akcyjna (Przelewy24.pl) z siedzibą w Poznaniu w związku z:

 12. świadczeniem przez PayPro Spółka Akcyjna (Przelewy24.pl) na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 13. obsługą i rozliczaniem przez PayPro Spółka Akcyjna (Przelewy24.pl) płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 14. w celu weryfikacji przez PayPro Spółka Akcyjna (Przelewy24.pl) należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 15. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Krajowy Integrator Płatności S.A. (Tpay.com) z siedzibą w Poznaniu w związku z:

 16. świadczeniem przez Krajowy Integrator Płatności S.A. (Tpay.com) na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 17. obsługą i rozliczaniem przez Krajowy Integrator Płatności S.A. (Tpay.com) płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 18. w celu weryfikacji przez Krajowy Integrator Płatności S.A. (Tpay.com) należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 19. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

 3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 5. prawo do przenoszenia danych.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

10. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu

Ochrony Danych Osobowych lub inny organ, który go zastąpi. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu